Em Là Vĩnh Hằng – Nhĩ Đông Thố Tử


Em Là Vĩnh Hằng

(Tên gốc: Dư nhĩ trường sinh)

Tác giả: Nhĩ Đông Thố Tử

Thể loại: Hiện dại, HE

Nhân vật chính: Thẩm Mục x Khương Thời Dư

Văn án

Chủ trì nói: Cô Khương, hiện tại Thẩm Mục đã nhập thiền, không quan tâm chuyện nam nữ, xin cô về cho.

Khương Thời Dư đáp: Vậy xin ngài chuyển lời đến anh ấy giùm tôi.

Chủ trì hỏi: Lời gì?

Khương Thời Dư: Cứ nói là con trai anh ấy đã vào cấp một rồi.

Phật là bản sinh, nhưng em là vĩnh hằng

 

Dự án tạm thời chưa đăng nên tắt bình luận đã nhé. Bao giờ chính thức lấp hố tớ sẽ mở bình luận. Mong được mọi người quan tâm.