Giờ Đang Nơi Đâu – Duy Đao Bách Tích


Layer-1

GIỜ ĐANG NƠI ĐÂU

Tác giả: Duy Đao Bách Tích

Thể loại: Xuyên không, dân quốc, điền văn, chậm nhiệt, HE

Editor: Qin Zồ

Spell checker: LuChan, Diem Le

Couple: Lâm Sở Vọng (Lâm Trí) x Tạ Trạch Ích (Zoe)

Giải thích về tên truyện

Tên truyện được trích trong bài thơ Hành Lộ Nan của Lý Bạch: “Hành lộ nan! Hành lộ nan! Đa kỳ lộ? Kim an tại?” Dịch nghĩa: Đường đi khó thay! Bao ngã rẽ? Giờ đang nơi đâu.

Văn án

Sau khi mở cửa biên giới, tư tưởng thời đại mới ở châu Âu liên tục ùa vào trong nước.

Thế gia vọng tộc trong nước dần dà cho con em trong nhà học tiếng Anh, múa ba lê, đàn dương cầm, vân vân.

Mà lúc này, có một cô con gái ở một gia đình nọ không đọc hiểu thể văn cổ, không biết làm thơ, không biết thêu thùa thủ công, không biết lao động, cũng chẳng thể phân biệt ngũ cốc;

Nhưng cô lại biết dùng bút máy viết chữ, dễ dàng trao đổi với người da trắng bằng sáu bảy ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí còn có thể dùng chữ latin viết luận văn học thuật.

Trong thời đại danh môn vọng tộc thường xuyên vang danh mỹ nữ kia, đột nhiên xuất hiện một luồng gió mới…

Táo kết quả nở hoa trí tuệ

Trăng xà cành quế, tình vùi dưới bia

Chuyện phong nguyệt hợp nhau ta đến

Có tình yêu khoa học thăng hoa

Có tình yêu con tim thuần túy

Đất trời bừng sáng, cõi lòng đảo lộn

Sinh mệnh chân lí cùng quý như nhau

Như gươm như hoa

Như cái đẹp ấy.

“Núi xanh của em”, Cún dịch.

Lời của tác giả: Có loveline, có couple, nhưng không phải truyện nhẹ nhàng, không phải câu chuyện thuần tình yêu bối cảnh dân quốc. Hy vọng các bạn thích couple này, thích câu chuyện lãng mạn hư cấu thực tế có vui có buồn. 

Gửi lời chào đến Trương Ái Linh.

gio-dang-noi-dau

Mục lục

Quyển 1: Hương Cảng

Chương 1: Sống lại

Chương 2: Cậu Tư

Chương 3: Làm thơ

Chương 4: Phong cách của gái hồng lâu

Chương 5: Hành trình mới

Chương 6: Hương Cảng

Chương 7: Khởi đầu

Chương 8: Công tử ăn chơi và tiểu thư khuê các (1)

Chương 9: Công tử ăn chơi và tiểu thư khuê các (2)

Chương 10: Công tử ăn chơi và tiểu thư khuê các (3)

Chương 11: Công tử ăn chơi và tiểu thư khuê các (4)

Chương 12: Công tử ăn chơi và tiểu thư khuê các (5)

Chương 13: Công tử ăn chơi và tiểu thư khuê các (6)

Chương 14: Thư nhà kiểu học thuật

Chương 15: Vợ bé và thợ may (1)

Chương 16: Vợ bé và thợ may (2)

Chương 17: Vợ bé và thợ may (3)

Chương 18: Vợ bé và thợ may (4)

Chương 19: Vợ bé và thợ may (5)

Chương 20: Tóc ngắn và phong thư đến từ Đức

Chương 21: Son môi và hôn lễ (1)

Chương 22: Son môi và hôn lễ (2)

Chương 23: Son môi và hôn lễ (3)

Chương 24: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (1)

Chương 25: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (2)

Chương 26: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (3)

Chương 27: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (4)

Chương 28: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (5)

Chương 29: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (6)

Chương 30: Dàn nhạc và người xem xét bản thảo (7)

Chương 31: Nhà họ Từ và sân tennis (1)

Chương 32: Nhà họ Từ và sân tennis (2)

Chương 33: Nhà họ Từ và sân tennis (3)

Chương 34: Nhà họ Từ và sân tennis (4)

Chương 35: Nhà họ Từ và sân tennis (5)

Chương 36: Thuyết tương đối

Chương 37: Đảo xa (1)

Chương 38: Đảo xa (2)

Chương 39: Đảo xa (3)

Chương 40: Đảo xa (4)

Chương 41: Đảo xa (5)

Chương 42: Đảo xa (6)

Chương 43: Đảo xa (7)

Chương 44: Ẩn số về bà lẽ nhà họ Lâm

Chương 45: Thư của Từ Thiếu Khiêm

Chương 46: Tô giới công cộng (1)

Chương 47: Tô giới công cộng (2)

Chương 48: Tô giới công cộng (3)

Chương 49: Tô giới công cộng (4)

Chương 50: Tô giới công cộng (5)

Chương 51: Tô giới công cộng (6)

Chương 52: Anh Tạ và anh Hoàng (1)

Chương 53: Anh Tạ và anh Hoàng (2)

Chương 54: Anh Tạ và anh Hoàng (3)

Chương 55: Anh Tạ và anh Hoàng (4)

Chương 56: Biệt thự nhà họ Cát

Chương 57: Người bệnh (1)

Chương 58: Người bệnh (2)

Chương 59: Người bệnh (3)

Chương 60: Người bệnh (4)

Chương 61: Người bệnh (5)

Chương 62: Người bệnh (6)

Chương 63: Người bệnh (7)

Chương 64: Người bệnh (8)

Chương 65: Người bệnh (9)

Chương 66: Người bệnh (10)

Chương 67: Người bệnh (11)

Chương 68: Người bệnh (12)

Chương 69: Người bệnh (13)

Chương 70: Người bệnh (14)

Chương 71: Người bệnh (15)

Chương 72: Người bệnh (16)

Chương 73: Người bệnh (17)

Chương 74: Người bệnh (18)

Chương 75: Phong thư từ Anh đến

Chương 76: Quyết định

Quyển 2: Thượng Hải

Chương 77: Khói bếp (1)

Chương 78: Khói bếp (2)

Chương 79: Khói bếp (3)

Chương 80: Khói bếp (4)

Chương 81: Khói bếp (5)