Sao Địch Nổi Sắc Đẹp Tuyệt Trần – Ngoại truyện 2


Ngoại truyện 2: Câu chuyện về tụi nhỏ (2)

Ngay từ khi còn nhỏ, cặp song sinh nam nữ nhà Lục tam lang đã không hợp nhau. Con gái tên là Lục Tư Vịnh, con trai tên là Lục Tư Đào, từ nhỏ đệ đệ Lục Tư Đào đã không hiểu vì sao tên của mình lại phải có chung ngụ ý với tỷ tỷ.

Sinh đôi nam nữ không hay tí nào.Read More »